ANBI-status

AED Stichting Wouw is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hieronder vind je alle gegevens met betrekking tot de ANBI-status van AED Stichting Wouw, zoals ook wettelijk voorgeschreven.

Bestuur

Voorzitter
Peter van Akkeren

Secretaris
Marc Meul

Penningmeester
Johan Jaspers

Contactgegevens 

Bezoek en postadres:
Ekelstraat 47 
4726 AP  Heerle
[email protected]

Gegevens stichting

RSIN/fiscaal nummer : 8218.32.268
KvK nummer : 20166006
Bank rekening: NL63 RABO 0156 5515 86

Doelstelling

De stichting heeft ten doel: het 'hart-veilig' maken van de kerkdorpen Wouw, Heerle, Moerstraten, Wouwse Plantage en Nispen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

Lees meer bij het Actueel beleidsplan